top of page

Perlové šperky se považují za vrchol šperkařského umění.
Podle toho k fotografiím vašich šperků a perel přistupujeme. Soustředíme se na lesk perel,
jejich tvar i usazení, abychom na fotografii zachytili jedinečnost vašeho umění a předali jej dál.

PERLOVÉ ŠPERKY

bottom of page